Voľné pracovné pozície

Administratívny pracovník odd. Dopravy a recyklácie

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Fakturácia výkonov strediska dopravy a recyklácie /externá, interná/: - doprava - prenájom strojov, prenájom pracovníkov, - recyklácia - uskladnenie stavebnej sute, predaj recyklovaného materiálu, drvenie a triedenie stavebného odpadu, - prenájom debnenia a lešenia. Cenotvorba, vyhodnotenie ekonomickej efektivity poskytovaných služieb. Plnenie ohlasovacích a informačných povinností v oblasti odpadov a nadrozmernej prepravy voči štátnym inštitúciám, sledovanie legislatívnych zmien. Obsluha nákladnej váhy a registračnej pokladnice a s tým súvisiaca administratíva. Spracovanie týždenných a mesačných výkazov strediska - sumarizácia výkonov, hospodársky výsledok - kontrola správnosti vstupných údajov. Kontrola odovzdaných staziek od šoférov - kontrola správnosti údajov, vyplnenie všetkých potrebných údajov, vedenie evidencie staziek podľa strojov. Odsúhlasovanie dodávateľských faktúr, vystavovanie objednávok. Hospodárska korešpondencia, administratívne práce ekonomického a obchodného charakteru. Evidencia a archivácia dokladov, písomností, zmlúv, objednávok a iné podľa pokynov nadriadených.

Autožeriavnik

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- práca na zdvíhacom zariadení - žeriav 30 t - oprávnenie na obsluhu zdvíhacích zariadení - vodičské práce - vodič s platnou kartou vodiča, vodičský preukaz triedy C, trieda E je výhodou

Správca nehnuteľností

živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Kompletne spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti z technického a administratívneho hľadiska - Vyhľadáva nových nájomcov do objektov a budov vo vlastníctve zamestnávateľa, spolupracuje s realitnými kanceláriami. - Organizuje a realizuje proces predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, obhliadky priestorov, zabezpečuje podklady pre klientov, pripravuje nájomné a kúpne zmluvy, vystavuje faktúry. - Reaguje na požiadavky nájomníkov, rieši odstránenie reklamácií. - Rieši katastrálne konania. - Práca vyžaduje cestovanie v rámci nehnuteľností vlastnených spoločnosťou.

Skladník

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- prijímanie a vyskladňovanie materiálových zásob do a zo skladu, kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov - evidencia debnenia a lešenia - evidencia drobného náradia a jeho kontrola funkčnosti - evidencia stavebného materiálu - evidencia PHM - inventarizácia skladových zásob - spracovávanie podkladov k fakturácii prenajatého debnenia a lešenia - obsluha VZV, spolupráca pri vykládke a nakládke - obsluha nákladnej váhy - dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a opatrení na pracovisku - starostlivosť o areál recyklačného strediska - kosenie, polievanie