Voľné pracovné pozície

Obsluha drvičky a triedičky stavebného odpadu

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- obsluha a vedenie stavebných strojov, na ktoré je podľa denného prerozdelenia priradený (nakladač, rýpadlo, bager) - práce na drvičke a triedičke stavebného odpadu - zodpovedá za zverený stavebný stroj, udržiava ho v čistote a poriadku - vodičské práce

Obchodný zástupca odd. dopravy a recyklácie stav. odpadu

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - udržiavanie a posilňovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - spracovanie zmlúv a objednávok na základe cenníka - vedenie predpísanej agendy firmy - pravidelný reporting o svojej činnosti týkajúci sa získavania nových zákaziek - poskytovanie technického poradenstva pre zákazníkov

Obchodný riaditeľ odd. dopravy a recyklácie

živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• tvorba obchodnej stratégie, identifikácia obchodných príležitostí • tvorba obchodných plánov • sledovanie, podpora a kontrola plnenia obchodných plánov • manažment obchodnej činnosti - získavanie a zabezpečovanie zákaziek oddelenia dopravy, prenájom stavebných strojov, recyklácia stavebného odpadu - prostredníctvom obchodných zástupcov • riadenie všetkých obchodných zástupcov, stanovenie ich cieľov, plánov, aktivít • riadenie, vedenie a motivovanie tímu podriadených, stanovenie systému odmeňovania a províznych schém • cenotvorba, kontrola cenových ponúk, vyhodnocovanie ekonomickej efektivity jednotlivých zákaziek • príprava prehľadov, analýz o výkonnosti obchodnej činnosti • priebežná analýza trhu: monitorovanie konkurencie, trendov, cien, produktov, kľúčových zákazníkov • reprezentácia spoločnosti a udržovanie dobrých vzťahov s kľúčovými zákazníkmi • vedenie obchodných jednaní s kľúčovými klientmi a partnermi • vedenie pravidelných porád obchodného oddelenia • reportovanie, prezentácia výsledkov a trendov konateľovi • dohľad nad dodržiavaním interných smerníc a platnej legislatívy • budovanie produktívnych pracovných vzťahov interne a externe