Voľné pracovné pozície

Stavbyvedúci

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností súvisiacich so stavebnou činnosťou na stavbe a stavenisku - vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, evidencia stavebných prác v stavebnom denníku - vydávanie pokynov týkajúcich sa stavebných prác, organizácia práce a pohybu osôb na stavbe a stavenisku - zodpovedanie za dodržanie termínov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, predpísanú kvalitu, čerpanie nákladov a celkovú činnosť na stavbe a stavenisku s čo najefektívnejším spôsobom a najvyššou možnou produktivitou práce

Obchodný zástupca odd. dopravy a recyklácie stav. odpadu

živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - udržiavanie a posilňovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - spracovanie zmlúv a objednávok na základe cenníka - vedenie predpísanej agendy firmy - pravidelný reporting o výsledkoch - poskytovanie technického poradenstva pre zákazníkov

Manažér pre servis strojov a vozidiel

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

starostlivosť o vozový park spoločnosti( stavebné stroje + osobné vozidlá) , sledovanie technického stavu vozidiel, zabezpečenie servisu a opráv dopravných prostriedkov spoločnosti, riešenie poistných udalostí, kontrola spotreby PHM, riešenie agendy súvisiacej so servisnou činnosťou. Oprava , údržba stavebných strojov a vozidiel. Komunikácia s opravárenskými a servisnými firmami. Výber dodávateľov opráv stavebných strojov a vozidiel. Výber materiálov na prevádzkovanie stavebných strojov a vozidiel. Riadenie vodičov a strojníkov.