Voľné pracovné pozície

Vedúci strediska dopravy a recyklácie - dispečer

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizuje, riadi a kontroluje procesy na stredisku - rozdeľuje, organizuje a zatrieďuje pracovníkov strediska podľa potrieb zákazníkov, jednotlivých stavieb príp. potrieb iných oddelení, denne rozdeľuje, organizuje a riadi využívanie stavebných strojov formou prenájmu zákazníkom, príp. iným oddeleniam - zodpovedá za racionálny a plne využívaný prenájom stavebných strojov a pracovníkov zadelených na oddelení dopravy, kontroluje výkony stavebných strojov a dopravných prostriedkov na stredisku, kontroluje vydané a prijaté stazky - zabezpečuje nákup spotrebného materiálu podľa pokynov nadriadeného, zodpovedá za skladovanie ručného náradia a ostatného skladového materiálu vrátane debnenia a lešenia - kontroluje spotrebu PHM stavebných strojov a dopravných prostriedkov - zabezpečuje dobíjanie mýtnych jednotiek - operatívne rieši problémy spojené s logistikou - zodpovedá za kvalitu, včasnosť a celkové prevedenie dodávaných a dodaných služieb a komodít strediska - spracováva podklady pre internú a externú fakturáciu - navrhuje organizačné stratégie pre zvýšenie efektivity strediska - kontroluje a eviduje dochádzku všetkých pracovníkov strediska pomocou príslušného zavedeného elektronického systému a vypracováva podklady pre výpočet miezd svojich podriadených - práca v soboty - podľa potreby

Vodič nákladného vozidla a strojník stavebných strojov

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedenie nákladného vozidla - vykonávanie bežnej údržby prideleného vozidla - kontrola technického stavu - vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla - komunikácia s vedúcim logistiky - dodržiavanie pracovného rozvrhu - obsluha nosiča kontajnerov - výhoda - vedenie a obsluha nakladača - výhoda - vedenie a obsluha rýpadla - výhoda - obsluha žeriava - výhoda

Obsluha drvičky a triedičky stavebného odpadu

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- obsluha a vedenie stavebných strojov, na ktoré je podľa denného prerozdelenia priradený (nakladač, rýpadlo, bager) - práce na drvičke a triedičke stavebného odpadu, uchádzač so strojníckym preukazom 4 a 9 - zodpovedá za zverený stavebný stroj, udržiava ho v čistote a poriadku - zabezpečuje potreby opráv a servis stavebných strojov - vodičské práce

Stavbyvedúci

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností súvisiacich so stavebnou činnosťou na stavbe a stavenisku - vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, evidencia stavebných prác v stavebnom denníku - vydávanie pokynov týkajúcich sa stavebných prác, organizácia práce a pohybu osôb na stavbe a stavenisku - zodpovedanie za dodržanie termínov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, predpísanú kvalitu, čerpanie nákladov a celkovú činnosť na stavbe a stavenisku s čo najefektívnejším spôsobom a najvyššou možnou produktivitou práce