Oddelenia našej firmy

Informácie týkajúce sa stavieb

+421 (0) 905 427 443
stavby@prospectnz.sk

Stavebný odpad, prenájom stavebnej techniky, lešenia a debnenia

+421 907 989 915
+421 915 063 418
recyklacia@prospectnz.sk

Sídlo spoločností

PROSPECT, spol s.r.o.

J. Simora 5
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275

zapísaná v OR Okresný súd Nitra, vl. č. 561/N

Recyklačné stredisko stavebného odpadu

PROSPECT, spol s.r.o.

Tvrdošovská cesta
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika