Služby

Zberný dvor stavebného odpadu

V našom zbernom dvore stavebného odpadu môžete bezpečne odovzdať tuhý inertný stavebný odpad a odpad z demolácií. Sme tu, aby sme správne zrecyklovali a uskladnili odpad, prispeli k ochrane životného prostredia a podporili udržateľné využívanie zdrojov.

Uskladnenie stavebného odpadu na recyklačnom dvore

S nami nemusíte premýšľať, kam s vaším stavebným odpadom po dokončení projektu. S našou mobilnou drvičkou prídeme priamo k vám a zrecyklujeme odpad na mieste. Recyklovaný materiál môžete následne opätovne využiť na spevnenie podkladu pod cesty, chodníky alebo iné účely. Ak však nepotrebujete recyklované kamenivo, nezabudnite, že neodkladajte váš stavebný odpad na skládku. Prineste ho k nám na náš zberný dvor v recyklačnom stredisku stavebného odpadu. Okrem toho, že získate priaznivejšiu cenu za uskladnenie, taktiež prispievate k ochrane životného prostredia a udržateľnému využívaniu zdrojov.

Vybudovali sme pre vás najkomplexnejšie a najinovatívnejšie recyklačné stredisko stavebného odpadu na Slovensku.

Recyklovanie za výhodnejšiu cenu ako uskladnenie

Vďaka našej efektívnej recyklačnej infraštruktúre vám ponúkame výhodnú cenu za recyklovanie stavebného odpadu, ktorá je nižšia ako náklady spojené s jeho uskladnením na skládke. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť skutočné úspory financií a optimalizovať náklady vo vašom stavebnom projekte.

Okrem finančných výhod je recyklovanie stavebného odpadu aj environmentálne zodpovednou voľbou. Skladovanie stavebného odpadu na skládke predstavuje vážne negatívne vplyvy na životné prostredie, vrátane znečistenia pôdy, vody a vzduchu. S našou recyklačnou službou môžete aktívne prispieť k ochrane životného prostredia tým, že minimalizujete množstvo odpadu, ktorý končí na skládke.

Opätovné využite odpadu

Stavebný odpad sa po recyklácii znova použije, šetrí životné prostredie.

Recyklovanie stavebného odpadu je účinným spôsobom, ako znovu využiť materiály a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Naša služba recyklovania stavebného odpadu umožňuje premenu odpadu na nové stavebné materiály, ktoré môžu byť opätovne použité v rôznych stavebných projektoch. Týmto spôsobom sa znižuje potreba ťažby nových surovín a skladovania odpadu na skládkach, čím sa minimalizuje zaťaženie životného prostredia. Naša spoločnosť je zameraná na efektívne spracovanie stavebného odpadu, aby sme pomohli dosiahnuť udržateľné riešenia a podporili environmentálne snahy.

Znížená potreba ťažby primárnych surovín

Znížená potreba ťažby primárnych surovín šetrí životné prostredie.

Recyklovanie stavebného odpadu znamená, že môžeme využiť existujúce materiály a znižovať tak potrebu ťažby primárnych surovín. Týmto spôsobom šetríme životné prostredie a znižujeme ekologickú stopu stavebného priemyslu. Namiesto ťažby nových surovín, ktorá vyžaduje energiu a má negatívny dopad na prírodu, môžeme využiť recyklovaný stavebný odpad na výrobu nových stavebných materiálov. Tento proces pomáha udržateľne hospodáriť s prírodnými zdrojmi a znížiť množstvo odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Naša spoločnosť sa angažuje v recyklovaní stavebného odpadu, pretože veríme v dôležitosť ochrany životného prostredia a dlhodobú udržateľnosť stavebného priemyslu.

Koľko ušetríte oproti bežnej skládke?

Recyklovanie stavebného odpadu prináša viaceré výhody v porovnaní so skládkovaním odpadu. Konkrétna úspora závisí od rôznych faktorov, ako je množstvo a typ odpadu, miestne podmienky a legislatíva.

  • Betón bez prímesí: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je od 5,48 € za tonu, zatiaľ čo cena uskladnenia na skládke je od 36,60 € za tonu.
  • Betón s prímesami: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je od 7,31 € za tonu, pričom cena uskladnenia na skládke je 36,60 € za tonu.
  • Zmes betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je 35,00 € za tonu, pričom cena uskladnenia na skládke je 36,60 € za tonu.
  • Zemina s kamenivom: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je 12,90 € za tonu, zatiaľ čo cena uskladnenia na skládke je 36,60 € za tonu.

Recyklovanie stavebného odpadu v porovnaní so skládkovaním umožňuje významné úspory nákladov na uskladnenie. Ceny na recyklačnom stredisku sú vo väčšine prípadov výrazne nižšie než ceny uskladnenia na skládke, čo vám umožňuje ušetriť financie pri spracovaní vášho stavebného odpadu.

Naše recyklačné služby

Ekologické riešenia pre stavebný odpad

Drvenie a triedenie stavebného odpadu

Využite naše služby drvenia a triedenia stavebného odpadu s pomocou našej mobilnej drvičky a triedičky priamo u vás alebo na mieste, ktoré určíte. Minimalizujeme náklady na dopravu a poskytujeme vám pohodlné a efektívne riešenie spracovania stavebného odpadu.

Výhody recyklácie stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu ponúka viaceré výhody. Prispieva k ochrane životného prostredia tým, že minimalizuje znečistenie pôdy a vody. Okrem toho umožňuje optimalizáciu zdrojov a potenciálne finančné úspory prostredníctvom efektívneho využívania recyklovaných materiálov.

Predaj recyklovaného kameniva

Na našom recyklačnom stredisku v Nových Zámkoch ponúkame predaj recyklovaného kameniva. Recyklované kamenivo je ekologicky a technicky porovnateľné s primárnymi surovinami a prispieva k udržateľnému využívaniu zdrojov a ochrane životného prostredia.