Stavebná a developerská činnosť

STAVEBNÁ činnosť

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky sa už vyše 30 rokov svojej existencie venuje realizácii väčších či menších stavieb a stavebných prác formou hlavnej stavebnej výroby, ako aj pomocnej stavebnej výroby.

Do portfólia spoločnosti patria nielen pozemné stavby, ale aj väčšina inžinierskych stavieb, najmä dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby a komplexné priemyselné stavby.

Samozrejmosťou je zabezpečenie projekčných prác a inžinierskej činnosti tak, aby naše služby mali pre klienta komplexný charakter a vysokú pridanú hodnotu.