Stavebná a developerská činnosť

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Prečo práve PROSPECT, spol. s r.o.

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky sa už vyše 30 rokov svojej existencie venuje realizácii väčších aj menších stavieb a rekonštrukcií, a to v pozícii generálneho dodávateľa alebo ako investor (developerská činnosť).

Špecializujeme sa na pozemné stavby (bytové, nebytové a polyfunkčné objekty), ale realizujeme aj väčšinu inžinierskych stavieb, najmä dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby a komplexné priemyselné stavby.

Disponujeme vlastným vozovým parkom (pásové rýpadlá, nakladače, rýpadlo-nakladače, autožeriavy, drvičky a triedička stavebného odpadu) ako aj vlastným lešením a debnením, čo nás do veľkej miery robí nezávislými na externých kapacitách.

Zabezpečujeme aj projekčné práce a inžiniersku činnosť tak, aby naše služby mali pre klienta komplexný charakter a vysokú pridanú hodnotu.

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.