Služby

Recyklácia
stavebného odpadu

Neukladajte svoj stavebný odpad na skládky, ale využite možnosť recyklácie a dosiahnite viacero výhod. Recykláciou stavebného odpadu ušetríte nielen finančné prostriedky, ale aj prírodné zdroje a životné prostredie. Rôzne materiály, ako betón, tehly, drevo, kovy a ďalšie, sa triedia, spracovávajú a následne využívajú na výrobu nových materiálov a produktov. 

Ochrana životného prostredia

Recyklácia stavebného odpadu tiež prispieva k ochrane životného prostredia. Znížením množstva odpadu, ktoré sa ukladá na skládky, sa minimalizuje negatívny vplyv na pôdu, vodu a vzduch. Navyše, využívanie recyklovaných materiálov pri výstavbe a renováciách pomáha znížiť energetickú spotrebu a emisie skleníkových plynov.

Recykláciou stavebného odpadu teda dosiahnete viacero výhod. Okrem finančných úspor a ochrany životného prostredia, prispievate aj k udržateľnému a zodpovednému využívaniu zdrojov. Preto neváhajte a využite naše služby recyklácie stavebného odpadu, aby ste získali ekonomické výhody a dobrý pocit z toho, že prispievate k udržateľnému budovaniu a ochrane životného prostredia.

Znížme spolu negatívne vplyvy stavebníctva na životné prostredie, recyklujme.

Prečo recyklovať stavebný odpad?

Úspora na doprave na skládku: Recyklovaním stavebného odpadu eliminujete potrebu jeho odvozu na skládky, čo prináša finančné úspory a znižuje emisie skleníkových plynov.

Úspora na poplatkoch za uskladnenie: Skladovanie stavebného odpadu na skládkach môže byť nákladné. Recykláciou odpadu sa vyhnete týmto poplatkom a ušetríte finančné prostriedky.

Úspora na novom stavebnom materiáli: Recyklačný proces stavebného odpadu umožňuje opätovné využitie materiálu za rovnakú cenu ako primárne suroviny. Drvenie a spracovanie môže prebiehať priamo na stavenisku. Tým sa dosahuje výrazné znižovanie nákladov a environmentálny vplyv.

Úspora na doprave nového kameniva: Recyklovaný stavebný odpad môže slúžiť ako náhrada za nové kamenivo. To znamená, že nemusíte prepravovať a zakupovať nový materiál, čo vedie k úspore financií a zníženiu dopravných nákladov.

Zníženie negatívnych vplyvov stavebníctva na životné prostredie: Recyklovaním stavebného odpadu znižujete jeho skládkovanie, čo vedie k nižšiemu zaťaženiu životného prostredia. Zníženie množstva odpadu a emisií má pozitívny vplyv na udržateľnosť a ochranu prírody.

drvenie-odpadu-1280x1000

Aký materiál sa dá recyklovať?

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek tuhý inertný stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý nie je nebezpečným odpadom a je prevažne čistý. Tento stavebný odpad by nemal byť kontaminovaný inými odpadmi a látkami, ako napríklad drevo, plast, sklo, komunálny odpad a podobne.

V našej spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o., disponujeme potrebnými súhlasmi na správne nakladanie s týmito odpadmi. Naši odborníci a technický personál vyhodnocujú zloženie a mieru kontaminácie každého stavebného odpadu, aby sme mohli rozhodnúť, či je možné odpad prijať na náš zberný dvor a/alebo ho zrecyklovať, alebo je potrebné ho dopraviť na skládku.

Snažíme sa maximalizovať recykláciu stavebného odpadu, pretože to prináša viaceré výhody. Spoluprácou s nami si môžete byť istí, že váš stavebný odpad bude správne a efektívne spracovaný, prispievajúc k udržateľnému rozvoju a zníženiu negatívneho vplyvu stavebníctva na životné prostredie.

Čo vznikná recykláciou?

Recyklácia stavebného odpadu vedie k vytvoreniu recyklovaného materiálu, ktorý je cenovo porovnateľný s primárnymi surovinami, ako je lomový kameň, štrk a podobne. Recyklované kamenivo je vhodné na opätovné použitie ako náhrada za primárne suroviny, za predpokladu, že sú dodržané všetky legislatívne, technické a technologické predpisy a normy.

Recyklovaný materiál má vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s primárnymi surovinami, pričom niektoré parametre, ako je napríklad miera zhutnenia, môžu byť dokonca lepšie. Štandardne sa vyrábajú frakcie (zrnitosti) recyklovaného kameniva v rozsahu 0-22 mm, 0-63 mm, 16-32 mm a 32-63 mm. Tieto frakcie umožňujú ich použitie v rôznych stavebných aplikáciách a projektových potrebách.

prospectnz-bg-8
recyklat-štrk-zemina

Na čo sa dá recyklát využiť?

Recyklovaný materiál z stavebného odpadu má široké spektrum využitia. Môže sa použiť ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky, kde poskytuje pevný a stabilný základ. Taktiež sa využíva ako zásypový materiál, napríklad medzi základové pásy stavieb, pretože je schopný dosiahnuť oveľa lepšiu zhutniteľnosť v porovnaní s tradičnými materiálmi, ako je napríklad lomový kameň.

Recyklovaný materiál je kvalitný, spoľahlivý a schopný plniť náročné požiadavky na stavebné projekty. Jeho použitie predstavuje ekonomickú a ekologickú výhodu pre stavebné spoločnosti, pričom zároveň prispieva k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Recyklovanie za výhodnejšiu cenu ako uskladnenie

Vďaka našej efektívnej recyklačnej infraštruktúre vám ponúkame výhodnú cenu za recyklovanie stavebného odpadu, ktorá je nižšia ako náklady spojené s jeho uskladnením na skládke. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť skutočné úspory financií a optimalizovať náklady vo vašom stavebnom projekte.

Okrem finančných výhod je recyklovanie stavebného odpadu aj environmentálne zodpovednou voľbou. Skladovanie stavebného odpadu na skládke predstavuje vážne negatívne vplyvy na životné prostredie, vrátane znečistenia pôdy, vody a vzduchu. S našou recyklačnou službou môžete aktívne prispieť k ochrane životného prostredia tým, že minimalizujete množstvo odpadu, ktorý končí na skládke.

0012-752A3184-kópia
prospectnz-RESTA-TK6-bg

Opätovné využite odpadu

Stavebný odpad sa po recyklácii znova použije, šetrí životné prostredie.

Recyklovanie stavebného odpadu je účinným spôsobom, ako znovu využiť materiály a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Naša služba recyklovania stavebného odpadu umožňuje premenu odpadu na nové stavebné materiály, ktoré môžu byť opätovne použité v rôznych stavebných projektoch. Týmto spôsobom sa znižuje potreba ťažby nových surovín a skladovania odpadu na skládkach, čím sa minimalizuje zaťaženie životného prostredia. Naša spoločnosť je zameraná na efektívne spracovanie stavebného odpadu, aby sme pomohli dosiahnuť udržateľné riešenia a podporili environmentálne snahy.

Znížená potreba ťažby primárnych surovín

Znížená potreba ťažby primárnych surovín šetrí životné prostredie.

Recyklovanie stavebného odpadu znamená, že môžeme využiť existujúce materiály a znižovať tak potrebu ťažby primárnych surovín. Týmto spôsobom šetríme životné prostredie a znižujeme ekologickú stopu stavebného priemyslu. Namiesto ťažby nových surovín, ktorá vyžaduje energiu a má negatívny dopad na prírodu, môžeme využiť recyklovaný stavebný odpad na výrobu nových stavebných materiálov. Tento proces pomáha udržateľne hospodáriť s prírodnými zdrojmi a znížiť množstvo odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Naša spoločnosť sa angažuje v recyklovaní stavebného odpadu, pretože veríme v dôležitosť ochrany životného prostredia a dlhodobú udržateľnosť stavebného priemyslu.

prospectnz-bg-3
prospectnz-2

Koľko ušetríte oproti bežnej skládke?

Recyklovanie stavebného odpadu prináša viaceré výhody v porovnaní so skládkovaním odpadu. Konkrétna úspora závisí od rôznych faktorov, ako je množstvo a typ odpadu, miestne podmienky a legislatíva.

  • Betón bez prímesí: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je od 5,48 € za tonu, zatiaľ čo cena uskladnenia na skládke je od 36,60 € za tonu.
  • Betón s prímesami: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je od 7,31 € za tonu, pričom cena uskladnenia na skládke je 36,60 € za tonu.
  • Zmes betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je 35,00 € za tonu, pričom cena uskladnenia na skládke je 36,60 € za tonu.
  • Zemina s kamenivom: Cena uskladnenia na recyklačnom stredisku je 12,90 € za tonu, zatiaľ čo cena uskladnenia na skládke je 36,60 € za tonu.

Recyklovanie stavebného odpadu v porovnaní so skládkovaním umožňuje významné úspory nákladov na uskladnenie. Ceny na recyklačnom stredisku sú vo väčšine prípadov výrazne nižšie než ceny uskladnenia na skládke, čo vám umožňuje ušetriť financie pri spracovaní vášho stavebného odpadu.

Prečo recyklovať stavebný odpad?

Úspora na doprave na skládku: Recyklovaním stavebného odpadu eliminujete potrebu jeho odvozu na skládky, čo prináša finančné úspory a znižuje emisie skleníkových plynov.

Úspora na poplatkoch za uskladnenie: Skladovanie stavebného odpadu na skládkach môže byť nákladné. Recykláciou odpadu sa vyhnete týmto poplatkom a ušetríte finančné prostriedky.

Úspora na novom stavebnom materiáli: Recyklačný proces stavebného odpadu umožňuje opätovné využitie materiálu za rovnakú cenu ako primárne suroviny. Drvenie a spracovanie môže prebiehať priamo na stavenisku. Tým sa dosahuje výrazné znižovanie nákladov a environmentálny vplyv.

Úspora na doprave nového kameniva: Recyklovaný stavebný odpad môže slúžiť ako náhrada za nové kamenivo. To znamená, že nemusíte prepravovať a zakupovať nový materiál, čo vedie k úspore financií a zníženiu dopravných nákladov.

Zníženie negatívnych vplyvov stavebníctva na životné prostredie: Recyklovaním stavebného odpadu znižujete jeho skládkovanie, čo vedie k nižšiemu zaťaženiu životného prostredia. Zníženie množstva odpadu a emisií má pozitívny vplyv na udržateľnosť a ochranu prírody.

Aký materiál sa dá recyklovať?

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek tuhý inertný stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý nie je nebezpečným odpadom a je prevažne čistý. Tento stavebný odpad by nemal byť kontaminovaný inými odpadmi a látkami, ako napríklad drevo, plast, sklo, komunálny odpad a podobne.

V našej spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o., disponujeme potrebnými súhlasmi na správne nakladanie s týmito odpadmi. Naši odborníci a technický personál vyhodnocujú zloženie a mieru kontaminácie každého stavebného odpadu, aby sme mohli rozhodnúť, či je možné odpad prijať na náš zberný dvor a/alebo ho zrecyklovať, alebo je potrebné ho dopraviť na skládku.

Snažíme sa maximalizovať recykláciu stavebného odpadu, pretože to prináša viaceré výhody. Spoluprácou s nami si môžete byť istí, že váš stavebný odpad bude správne a efektívne spracovaný, prispievajúc k udržateľnému rozvoju a zníženiu negatívneho vplyvu stavebníctva na životné prostredie.

Čo vznikná recykláciou?

Recyklácia stavebného odpadu vedie k vytvoreniu recyklovaného materiálu, ktorý je cenovo porovnateľný s primárnymi surovinami, ako je lomový kameň, štrk a podobne. Recyklované kamenivo je vhodné na opätovné použitie ako náhrada za primárne suroviny, za predpokladu, že sú dodržané všetky legislatívne, technické a technologické predpisy a normy.

Recyklovaný materiál má vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s primárnymi surovinami, pričom niektoré parametre, ako je napríklad miera zhutnenia, môžu byť dokonca lepšie. Štandardne sa vyrábajú frakcie (zrnitosti) recyklovaného kameniva v rozsahu 0-22 mm, 0-63 mm, 16-32 mm a 32-63 mm. Tieto frakcie umožňujú ich použitie v rôznych stavebných aplikáciách a projektových potrebách.

Na čo sa dá recyklát využiť?

Recyklovaný materiál z stavebného odpadu má široké spektrum využitia. Môže sa použiť ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky, kde poskytuje pevný a stabilný základ. Taktiež sa využíva ako zásypový materiál, napríklad medzi základové pásy stavieb, pretože je schopný dosiahnuť oveľa lepšiu zhutniteľnosť v porovnaní s tradičnými materiálmi, ako je napríklad lomový kameň.

Recyklovaný materiál je kvalitný, spoľahlivý a schopný plniť náročné požiadavky na stavebné projekty. Jeho použitie predstavuje ekonomickú a ekologickú výhodu pre stavebné spoločnosti, pričom zároveň prispieva k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Naše recyklačné služby

Ekologické riešenia pre stavebný odpad

Uskladnenie stavebného odpadu

Našim zákazníkom poskytujeme možnosť využitia nášho zberného dvora, ktorý sa nachádza v našom recyklačnom stredisku stavebného odpadu. Na tomto dvore máte možnosť bezpečne odovzdať svoj stavebný odpad a zabezpečiť jeho správne triedenie a recykláciu.

Demolácie a likvidácie stavebného odpadu

Snažíme sa minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a preto sme vybavili naše strediská tak, aby sme mohli spracovať a recyklovať stavebný odpad priamo na mieste demolácie. Tým dosahujeme účinné využitie materiálov a znižujeme množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.

Predaj recyklovaného kameniva

Na našom recyklačnom stredisku v Nových Zámkoch ponúkame predaj recyklovaného kameniva. Recyklované kamenivo je ekologicky a technicky porovnateľné s primárnymi surovinami a prispieva k udržateľnému využívaniu zdrojov a ochrane životného prostredia.