Zberný dvor stavebného odpadu

Stavebný odpad uložte na recyklačnom dvore!

Zostal vám po dokončení rekonštrukcie, zemných prácach alebo po demolácii budovy stavebný odpad? S našou mobilnou drvičkou vám ho prídeme zrecyklovať priamo k vám a recyklovaný materiál môžete znova použiť, napríklad na spevnenie podkladu pod cesty či chodníky.

No aj v prípade, že už žiadne kamenivo nepotrebujete, neodvážajte váš stavebný odpad na skládku, ale dajte ho k nám na náš zberný dvor v recyklačnom stredisku stavebného odpadu. Získate tak priaznivejšiu cenu za uskladnenie a prispejete k ochrane životného prostredia!

Stavebný odpad uložte na recyklačnom dvore!

  • Uskladnenie za výhodnejšiu cenu ako na skládke.
  • Stavebný odpad sa po recyklácii znova použije a nezaťažuje životné prostredie.
  • Znížená potreba ťažby primárnych surovín šetrí životné prostredie.

Koľko ušetríte oproti bežnej skládke?

Druh stavebného odpadu

Cena uskladnenia v recyklačnom stredisku

Cena uskladnenia na skládke

Betón bez prímesí

od 5,22 € /t

od 36,60 € /t

Tehly

5,22 € /t

36,60 € /t

Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií

26,00 € /t

36,60 € /t

Zemina s kamenivom   

10,44 € /t

36,60 € /t

prospect nove zamky recyklacne centrum

CENNÍK USKLADNENIA ODPADU

Neskládkujte, recyklujte! Ušetríte na doprave aj na novom kamenive.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

CENNÍK ULOŽENIA STAVEBNÉHO ODPADU NA RECYKLÁCIU

Dajte váš stavebný odpad na recykláciu!

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Ceny sú uvádzané bez 20% DPH.

P. č.  

Stavebný odpad

Cena za tonu

bez DPH

Cena za tonu

bez DPH

frakcia < 50cm

*frakcia > 50cm

1

Betón

5,22 €

8,40 €

2

Betón so zeminou

6,96 €

10,44 €

5

Železobetón

10,00 €

15,00 €

6

Železobetón so zeminou

12,00 €

17,00 €

3

Asfalt

5,22 €

8,40 €

4

Asfalt so zeminou / štrkom

6,96 €

10,44 €

frakcia 0+cm

9

Tehla

5,22 €

8

Zmes betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky

26,00 €

7

Zemina s kamenivom

10,44 €

*Odpad je potrebné pred jeho drvením rozbiť na menšiu frakciu, preto je cena vyššia.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07.2020

Prenájom kontajnera

P. č.  

Názov

Cena za deň bez DPH

1

Vyloženie kontajnera

30,00 €

2

Naloženie kontajnera

30,00 €

3

Denný prenájom kontajnera

8,00 €

Doprava kontajnera do/z miesta určenia sa účtuje osobitne.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07.2020

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.