Výhody recyklácie

Viete, aké sú výhody recyklácie?

Nižšie náklady oproti uloženiu na skládke

Uloženie stavebného odpadu na zbernom dvore – recyklačnom stredisku stavebného odpadu je podstatne lacnejšie ako uloženie na skládke odpadu.

Výrazná úspora nákladov na dopravu

Vďaka mobilite recyklačných technológií drvenie stavebného odpadu prebehne priamo u vás a recyklovaný materiál môžete znova použiť na stavbe. Na doprave tak ušetríte hneď 2x. Odpadne preprava stavebného odpadu na skládku aj doprava nového kameniva na stavbu.

Možnosť opätovného použitia materiálu

Recyklované kamenivo je cenovo porovnateľné s primárnou surovinou (lomový kameň, štrk..), ale zásadná úspora vzniká v dôsledku redukcie nákladov na dopravu z dôvodu mobility recyklačných technológií.

Riešenie šetrné k životnému prostrediu

Recyklácia stavebného odpadu prebieha podľa prísnych environmentálnych zásad a použitie recyklátu redukuje negatívne vplyvy na životné prostredie pri ťažbe primárnej suroviny.

NAŠE RECYKLAČNÉ SLUŽBY

Drvenie a triedenie stavebného odpadu

s pomocou mobilnej drvičky a triedičky priamo u klienta alebo na mieste ním určenom.

Uskladnenie stavebného odpadu

Na našom zbernom dvore v recyklačnom stredisku stavebného odpadu.

prospect nove zamky recyklaty

Predaj recyklovaného kameniva

Predaj recyklovaného kameniva prebieha u nás v recyklačnom stredisku stavebného odpadu.