Stavebná činnosť

Podľa § 43 Stavebného zákona členíme stavby nasledovne:

ČLENENIE STAVIEB

Podľa účelu použitia

Novostavba_Zariadenie_pre_seniorov_featured

Stavby na bývanie

Delíme na:

  • stavby na bývanie
  • stavby občianskeho vybavenia
  • stavby pre výrobu a skladovanie
ucel_pouzitia

Stavby pre rozvod energií

A ďalej na:

  • stavby pre dopravu
  • stavby pre rozvod energií
  • stavby a zariadenia pre vodné hospodárstvo

Z hľadiska času ich trvania

stavby_trvale

Trvalé stavby

Sú stavby, ktoré stavebno-technickou dokumentáciou ani stavebným alebo užívacím povolením sa neobmedzuje čas ich trvania

stavby_docasne

Dočasné stavby

Sú stavby, ktoré majú vopred obmedzený čas trvania, nakoľko stavebné alebo užívacie povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie sú vydané len na určitú dobu.

Drobné stavby

prizemne_stavby

Prízemné stavby

Zastavaná plocha do 25 m² a výška 5 m

podzemne_stavby

Podzemné stavby

Zastavaná plocha do 25 m² a hĺbka 3 m.