Stavebná činnosť

Prospect Nové Zámky

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky sa už vyše 30 rokov svojej existencie venuje realizácii väčších či menších stavieb a stavebných prác formou hlavnej stavebnej výroby, ako aj pomocnej stavebnej výroby.

 

Do portfólia spoločnosti patria nielen pozemné stavby, ale aj väčšina inžinierskych stavieb, najmä dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby a komplexné priemyselné stavby.

 

Samozrejmosťou je zabezpečenie projekčných prác a inžinierskej činnosti tak, aby naše služby mali pre klienta komplexný charakter a vysokú pridanú hodnotu.

POZEMNÉ STAVBY

  • Obytné budovy: bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné stavby
  • Občianske budovy: hotely, nemocnice, športoviská, administratíva, obchody
  • Priemyselné stavby: výrobné haly, sklady, garáže

INŽINIERSKE STAVBY

  • Dopravné stavby: cesty, mosty, chodníky, diaľnice, letiská
  • Infraštruktúra: potrubné rozvody, plynovody, ropovody, rozvody energií, internet
  • Vodohospodárske: protipovodňovky, kanalizácie, ekodvory

DROBNÉ A DOČASNÉ STAVBY

  • Drobné prízemné stavby na ploche do 25 m² a výšky 5 m
  • Drobné podzemné stavby na ploche do 25 m² a hĺbky 3 m
  • Dočasné stavby – s kolaudačným rozhodnutím vydaným na určitú dobu

KONTAKTNÝ FORMULÁR