Predaj recyklovaných materiálov

Stavajte s recykovaným kamenivom!

Recyklované kamenivo sa vyrába drvením a triedením stavebného odpadu na materiál s rôznymi druhmi zrnitosti: 0/22 mm, 0/63 mm, 16/32 mm a 32/63 mm. Recyklát je možné plnohodnotne použiť namiesto primárnej suroviny ako je lomový kameň, štrk alebo piesok, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.

 

Recyklované kamenivo sa dá použiť:

  • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
  • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb.

Výhody recyklovaného kameniva:

  • Cena recyklátov je porovnateľná s primárnym materiálom.
  • Betónové recykláty dokážu plnohodnotne nahradiť hrubé drvené kamenivo a štrkodrvu z kameňolomov.
  • Recyklovaný betón je možné zhutniť až o 75 % lepšie ako lomový kameň pri rovnakom spôsobe hutnenia. 
  • Využívanie recyklátov znižuje dopady skládkovania stavebného odpadu, ťažby primárnych materiálov a dopravy na životné prostredie. 

Výsledky recyklácie stavebného odpadu

CENNÍK RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV

V prípade záujmu o väčšie množstvá recyklovaných materiálov nás prosím požiadajte o vypracovanie cenovej ponuky.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Ceny sú uvádzané bez 20 % DPH

P.č.TovarfrakcieCena bez DPH/ tona
1Betónový recyklát, štrkodrvina 0/226,60 €
2Betónový recyklát, štrkodrvina 0/638,50 €
3Betónový recyklát, štrkodrvina 0/908,00 €
4Betónový recyklát, štrkodrvina 0/1257,50 €
5Betónový recyklát, hrubý16/459,50 €
6Betónový recyklát, hrubý32/638,90€
7Zmesový tehlový recyklát, štrkodrvina0/636,90 €
8Asfaltový recyklát, štrkodrvina 0/226,90 €
9Asfaltový recyklát, štrkodrvina 0/637,60 €
10Asfaltový recyklát, hrubý16/ 457,90 €
11Asfaltový recyklát, hrubý32/637,90 €
9Tehlový recyklátx8,90 €
10Piesok 0/48,33 €
11Štrk 0/228,38 €
12Makadamx18,00 €
13Recyklovaná zeminax1,60 €
14Ornicax12,50 €
Poznámka: V cene je zahrnutá nakládka materiálu.
*Disponujeme certifikátom zhody systému riadenia výroby č. 1301 - CPR - 1540 z 08.06. 2020
Dostupnosť tovaru závisí od aktuálnych skladových zásob.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07. 2020

Kontaktný formulár