Predaj recyklátov

Stavajte s recyklovaným kamenivom!

Recyklované kamenivo sa vyrába drvením a triedením stavebného odpadu na materiál s rôznymi druhmi zrnitosti: 0/22 mm, 0/63 mm, 16/32 mm a 32/63 mm. Recyklát je možné plnohodnotne použiť namiesto primárnej suroviny ako je lomový kameň, štrk alebo piesok, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.

Recyklované kamenivo sa dá použiť

  • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
  • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb.
prospect nove zamky vyuzitie recyklatov

Výhody recyklovaného kameniva

  • Cena recyklátov je porovnateľná s primárnym materiálom.
  • Betónové recykláty dokážu plnohodnotne nahradiť hrubé drvené kamenivo a štrkodrvu z kameňolomov.
  • Recyklovaný betón je možné zhutniť až o 75 % lepšie ako lomový kameň pri rovnakom spôsobe hutnenia.
  • Využívanie recyklátov znižuje dopady skládkovania stavebného odpadu, ťažby primárnych materiálov a dopravy na životné prostredie.

Výsledky recyklácie stavebného odpadu

CENNÍK PREDAJA RECYKLÁTOV

Neskládkujte, recyklujte! Ušetríte na doprave aj na novom kamenive.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

CENNÍK RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV

V prípade záujmu o väčšie množstvá recyklovaných materiálov nás prosím požiadajte o vypracovanie cenovej ponuky.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Ceny sú uvádzané bez 20% DPH.

P.č.   

Tovar

frakcie

Cena bez DPH/ tona

1

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/22

6,60 €

2

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/63

8,50 €

3

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/90

8,00 €

4

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/125

7,50 €

5

Betónový recyklát, hrubý

16/45

9,50 €

6

Betónový recyklát, hrubý

32/63

8,90€

7

Zmesový tehlový recyklát, štrkodrvina

0/63

6,90 €

8

Asfaltový recyklát, štrkodrvina

0/22

6,90 €

9

Asfaltový recyklát, štrkodrvina

0/63

7,60 €

10

Asfaltový recyklát, hrubý

16/45

7,90 €

11

Asfaltový recyklát, hrubý

32/63

7,90 €

9

Tehlový recyklát

x

 8,90 €

10

Piesok

0/4

8,33 €

11

Štrk

0/22

8,38 €

12

Makadam

x

18,00 €

13

Recyklovaná zemina

x

1,60 €

14

Ornica

x

12,50 €

Poznámka: V cene je zahrnutá nakládka materiálu.

*Disponujeme certifikátom zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1540 z 08.06. 2020
Dostupnosť tovaru závisí od aktuálnych skladových zásob.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07. 2020

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.