Predaj recyklátov

VYUŽITIE RECYKLÁTOV A VÝHODY RECYKLÁCIE

Stavajte s recyklovaným kamenivom!

Recyklované kamenivo sa vyrába drvením a triedením stavebného odpadu na materiál s rôznymi druhmi zrnitosti: 0/22 mm, 0/63 mm, 16/32 mm a 32/63 mm. Recyklát je možné plnohodnotne použiť namiesto primárnej suroviny ako je lomový kameň, štrk alebo piesok, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.

Recyklované kamenivo sa dá použiť

  • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
  • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb

Výhody recyklovaného kameniva

  • Cena recyklátov je porovnateľná s primárnym materiálom.
  • Betónové recykláty dokážu plnohodnotne nahradiť hrubé drvené kamenivo a štrkodrvu z kameňolomov.
  • Recyklovaný betón je možné zhutniť až o 75 % lepšie ako lomový kameň pri rovnakom spôsobe hutnenia.
  • Využívanie recyklátov znižuje dopady skládkovania stavebného odpadu, ťažby primárnych materiálov a dopravy na životné prostredie.

Výsledky recyklácie stavebného odpadu

CENNÍK PREDAJA MATERIÁLOV

Neskládkujte, recyklujte! Ušetríte na doprave aj na novom kamenive.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.