logo

Profil spoločnosti

Sme dynamická stavebná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou.

Stavebná firma PROSPECT, spol. s r.o. vznikla v roku 1989 a od svojho vzniku neustále rozvíjame a skvalitňujeme poskytnuté služby. Disponujeme odborným personálom, stavby realizujeme modernými a kvalitnými technológiami, sme schopní zrealizovať požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

Máme záujem o ochranu životného prostredia prostredníctvom minimalizovania dopadov stavebnej činnosti spoločnosti na životné prostredie, ktorý vyústil v dobrovoľné zavedenie environmentálne orientovaného riadenia - systému EMAS. Našu enviromentálnu politiku nájdete tu a viac informácií sa dočítate tu.


Predmet činnosti

 • Stavebná činnosť

 • Výstavba rodinných domov

 • Prenájom bytov, kancelárskych priestorov

 • Stavby na kľúč

 • Prípravné práce pre stavby

 • Búracie práce

 • Recyklácia stavebného odpadu

 • Uloženie a triedenie odpadu

 • Prenájom stavebnej techniky

 • Prenájom debnenia a lešenia

 • Montáž a demontáž lešenia

 • Udržiavanie verejnej zelene

 • Sťahovacie služby

 • Finančné poradenstvo

 • Spolupráca s bankami pri vybavovaní úverov

 • Odborné poradenstvo