Prečo odzemniť a triediť recyklované kamenivo?

Rozdrvením betónu, asfaltu alebo iného stavebného odpadu nemusí vždy vzniknúť kvalitné kamenivo. Stavebný odpad, ktorý sa má recyklovať (drviť) býva častokrát plný zeminy. Zemina má výrazný vplyv na kvalitu kameniva, ktoré vznikne recykláciou (drvením).
My máme riešenie ako vyrobiť prvotriedne kamenivo!

Odzemnenie v procese drvenia v kombinácii s následným pretriedením kameniva našim mobilným triedičom McCloskey zaručuje perfektné výsledky a špičkovú kvalitu recyklovaného kameniva.

Navyše vám zabezpečíme tzv. vyhlásenie o parametroch, kamenivo teda budete môcť oficiálne použiť pri stavebných prácach v závislosti od jeho parametrov.

Posúďte samy:
Netriedené kamenivo
Triedené kamenivo