KONTAKTY

Recyklačné stredisko stavebného odpadu
PROSPECT, spol s.r.o.

Tvrdošovská cesta
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Stavebný odpad, prenájom stavebnej techniky, lešenia a debnenia

+421 951 300 300

recyklacia@prospectnz.sk

Sídlo spoločnosti
PROSPECT, spol s.r.o.

J. Simora 5
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
zapísaná v OR OS Nitra, odd. sro, vl. č. 561/N