Demolácie

Demolácie stavieb

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné služby v oblasti demolácií stavebných objektov a likvidácie stavebného odpadu.

  • Búranie a demolácia stavebných objektov
  • Recyklácia (spracovanie) stavebného odpadu na mieste
  • Odvoz (likvidácia) stavebného odpadu po búracích a demolačných prácach

Poskytujeme služby od rozbíjania betónových podkladov až po technicky náročné demolácie ako sú kompletná likvidácia rodinných domov, výškových budov, či rôznych priemyselných areálov s následným spracovaním alebo odvozom stavebného odpadu na zberný dvor.

Všetky činnosti pri demolácii a likvidácii  objektov vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami.

Naši pracovníci sú pre túto činnosť vyškolení, majú všetky oprávnenia a skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia.

Súčasťou nášho vozového parku sú moderné búracie a demolačné technológie, ktoré umožňujú selektívne rozobratie a uloženie tohto materiálu na jeho prípadné ďalšie využitie. Strojné technológie s využitím ťažkej mechanizácie pri všetkých typoch stavieb tiež umožňujú selektívnu ťažbu už pri postupnom búraní.

Naše služby ako aj kvalitnú manipulačnú techniku zabezpečujeme pre stavby po celom Slovensku.https://prospectnz.sk/wp-content/uploads/2021/07/10-Povolenie-na-prepravupresun-nadmerneho-alebo-nadrozmerneho-nakladu-vozidla-supravy-stavebnych-mechanizmov.pdf