Demolácie

DEMOLÁCIE STAVIEB

Prečo práve PROSPECT, spol. s r.o.

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné služby v oblasti demolácií stavebných objektov a likvidácie stavebného odpadu.

  • Búranie a demolácia stavebných objektov
  • Recyklácia (spracovanie) stavebného odpadu na mieste
  • Odvoz (likvidácia) stavebného odpadu po búracích a demolačných prácach

Poskytujeme služby od rozbíjania betónových podkladov až po technicky náročné demolácie ako sú kompletná likvidácia rodinných domov, výškových budov, či rôznych priemyselných areálov s následným spracovaním alebo odvozom stavebného odpadu na zberný dvor. Všetky činnosti pri demolácii a likvidácii  objektov vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami. Naši pracovníci sú pre túto činnosť vyškolení, majú všetky oprávnenia a skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia. Súčasťou nášho vozového parku sú moderné búracie a demolačné technológie, ktoré umožňujú selektívne rozobratie a uloženie tohto materiálu na jeho prípadné ďalšie využitie. Strojné technológie s využitím ťažkej mechanizácie pri všetkých typoch stavieb tiež umožňujú selektívnu ťažbu už pri postupnom búraní. Naše služby ako aj kvalitnú manipulačnú techniku zabezpečujeme pre stavby po celom Slovensku.

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.