CENNÍKY – Recyklácia stavebného odpadu

CENNÍKY: RECYKLÁCIA, USKLADNENIE A PREDAJ RECYKLÁTOV

Neskaldujte, ale recyklujte. Ušetríte za skládkovanie aj na doprave.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Všetky ceny sú uvádzané bez 20 % DPH

CENNÍK – drvenie a triedenie stavebného odpadu

P. č.  

Názov

Cena bez DPH

za tonu resp. za hodinu

Doprava

cena bez DPH

1

Drvenie < 500 ton

4,50 €/t

2,00 €/km

2

Drvenie 500 - 1000 ton

4,30 €/t

2,00 €/km

3

Drvenie >1000 ton

4,10 €/t

2,00 €/km

4

Odzemnenie v procese drvenia

2,00 €/t

2,00 €/km

5

Triedenie

60,00 €/ hod

2,00 €/km

Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07.2020

CENNÍK – uskladnenie stavebného odpadu

P. č.  

Stavebný odpad

Cena za tonu

bez DPH

Cena za tonu

bez DPH

frakcia < 50cm

*frakcia > 50cm

1

Betón

5,22 €

8,40 €

2

Betón so zeminou

6,96 €

10,44 €

5

Železobetón

10,00 €

15,00 €

6

Železobetón so zeminou

12,00 €

17,00 €

3

Asfalt

5,22 €

8,40 €

4

Asfalt so zeminou / štrkom

6,96 €

10,44 €

frakcia 0+cm

9

Tehla

5,22 €

8

Zmes betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky

26,00€

7

Zemina s kamenivom

10,44 €

*Odpad je potrebné pred jeho drvením rozbiť na menšiu frakciu, preto je cena vyššia.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07.2020

CENNÍK – predaj recyklovaných materiálov

P. č.  

Tovar

frakcie

Cena bez DPH/ tona

1

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/22

6,60 €

2

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/63

8,50 €

3

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/90

8,00 €

4

Betónový recyklát, štrkodrvina

0/125

7,50 €

5

Betónový recyklát, hrubý

16/45

9,50 €

6

Betónový recyklát, hrubý

32/63

8,90€

7

Zmesový tehlový recyklát, štrkodrvina

0/63

6,90 €

8

Asfaltový recyklát, štrkodrvina

0/22

6,90 €

9

Asfaltový recyklát, štrkodrvina

0/63

7,60 €

10

Asfaltový recyklát, hrubý

16/ 45

7,90 €

11

Asfaltový recyklát, hrubý

32/63

7,90 €

9

Tehlový recyklát

x

8,90 €

10

Piesok

0/4

8,33 €

11

Štrk

0/22

8,38 €

12

Makadam

x

18,00 €

13

Recyklovaná zemina

x

1,60 €

14

Ornica

x

12,50 €

Poznámka: V cene je zahrnutá nakládka materiálu.

*Disponujeme certifikátom zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1540 z 08.06. 2020
Dostupnosť tovaru závisí od aktuálnych skladových zásob.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07. 2020

CENNÍK – prenájom kontajnera

P. č.  

Stavebný odpad

Cena za deň bez DPH

1

Vyloženie kontajnera

30,00 €

2

Naloženie kontajnera

30,00 €

3

Denný prenájom kontajnera

8,00 €

Doprava kontajnera do/z miesta určenia sa účtuje osobitne.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07.2020

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.