Prípravár, administratívny pracovník oddelenia príprava