logo

Profil spoločnosti

Sme dynamická stavebná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou.

Stavebná firma PROSPECT, spol. s r.o. vznikla v roku 1989 a od svojho vzniku neustále rozvíjame a skvalitňujeme poskytnuté služby. Disponujeme odborným personálom, stavby realizujeme modernými a kvalitnými technológiami, sme schopní zrealizovať požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

Máme záujem o ochranu životného prostredia prostredníctvom minimalizovania dopadov stavebnej činnosti spoločnosti na životné prostredie, ktorý vyústil v dobrovoľné zavedenie environmentálne orientovaného riadenia - systému EMAS. Našu environmentálnu stratégiu nájdete tu a viac informácií sa dočítate tu.


Predmet činnosti

  • Stavebná činnosť

  • Výstavba rodinných domov

  • Prenájom bytov, kancelárskych priestorov

  • Stavby na kľúč

  • Prípravné práce pre stavby

  • Búracie práce

  • Recyklácia stavebného odpadu

  • Uloženie a triedenie odpadu

  • Prenájom stavebnej techniky

  • Prenájom debnenia a lešenia

  • Montáž a demontáž lešenia

  • Udržiavanie verejnej zelene

  • Sťahovacie služby

  • Finančné poradenstvo

  • Spolupráca s bankami pri vybavovaní úverov

  • Odborné poradenstvo